ImmunoGen Polska 

-15% Rabatu przy zakupie  ELISA FIRMY Elabscience

NEGATYWNE SKUTKI TWORZENIA KRYSZTAŁÓW LODU I ZACHWIANIA RÓWNOWAGI OSMOTYCZNEJ MOŻNA ZMNIEJSZYĆ POPRZEZ:
=>użycie krioprotektanów,
=>kontrolę tempa procesu mrożenia.

 

Krioprotektanty to substancje chroniące komórki przed negatywnymi skutkami procesu mrożenia.

 

Umożliwiają zmniejszenie tempa dyfuzji wody i minimalizację szoku osmotycznego, redukcję formowania kryształów lodu wewnątrz komórek oraz obniżenie temperatury zamarzania. 

 

Do najczęściej stosowanych krioprotektantów należą glicerol i DMSO.