Zamówienia realizujemy do dwóch tygodni
(za wyjątkiem produktów niestandardowych)

usb.gif
cygnus_edited_edited.jpg

CYGNUS TECHNOLOGIES

(Maravai LifeSciences) 

Cygnus Technologies – Ekspert w bio-procesach oczyszczania, produkcji zestawów ELISA do oznaczeń białek komórkowych gospodarza, metodach ortogonalnych
w próbkach biofarmaceutycznych w systemach „downstream”.

CHO HCP ELISA Kit, E.coli ELISA Kit, Protein A ELISA Kit, HEK 293 HCP ELISA Kit, PER C6 HCP ELISA Kit, Vero cell HCP ELISA Kit, MDCK HCP ELISA Kit, HeLa ELISA Kit, and over 40 other specific host cell protein immunoassays for bioprocess contaminant detection. Cygnus also offers process-specific assay development, affinity purified antibodies, and (AAE) Antibody Affinity Extraction as part of an orthogonal method analysis of host cell proteins.

# ELISA Kits

# Host Cell Protein ELISA KitsProtein A ELISA Kits

Process-Related Impurity ELISA Kits

Species-Specific Immunoglobulin ELISA Kits

 

# Antibodies

# Anti-Host Cell Protein Antibodies  # Process-Related Impurity Antibodies

Anti-Protein A Antibodies # Transgenics Antibodies

 

HOST CELL DNA DETECTION

Host Cell DNA Detection & Amplification Kits

Host Cell DNA Extraction Kits

Host Cell DNA Detection Reagents & Components

PicoGreen®

IMMUNOASSAY REAGENTS

Antigens

Buffers & Sample Diluents

Substrates & Solutions

Stabilizers

 

WESTERN BLOT KITS

Mammalian HCP Western Blot Kits

Yeast HCP Western Blot Kits

Transgenic Antigen Western Blot Kits

Bacterial HCP Western Blot Kits

IMMUNOGENICITY ANALYSIS

Immunogenicity Test Kits

#Immunogenicity Analysis Reagents

Firma AdipoGen oferuje wiele produktów
z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej.

Między innymi są to przeciwciała, rzadkie naturalne antybiotyki, produkty do diagnostyki onkologicznej, zestawy ELISA, produkty do badania szlaków metabolicznych.

# Antibodies # Assays # Biochemicals

# ELISA Kits # Natural Products # Proteins

# Other Reagents

# Cancer # Immunology # Inflammation # Metabolism

# Custom Services

KATALOGI

KARTY PRODUKTÓW

 

PLAKATY


pobrane.jpeg
BC-mali (1).gif
DMSO-mali.gif
HMC 60 ml.png

ChemFaces jest producentem profesjonalnych naturalnych produktów wysokiej czystości stosowanych w farmacji, R&D.

ChemFaces is a professional high-purity natural products manufacturer.

This class of natural products is characterized by mostly greater 98,0 % high purity. Our natural products extracted from plants.The certificate of analysis delivered contains both chromatographic measurements of the purity with HPLC-DAD and spectroscopic measurements like NMR, MS inclusive the spectra and data interpretation.

# Nataural Products

# CP Phytochemicals

# USP Phytochemicals

# Edqm Phytochemicals

Bioactive Products

# Agricultural Research

Food and Spice Research

Cosmetics Research

# Biological and Medical Research

Antioxidant

Nervous System

Cardio-cerebral vascular system

Blood and hematopoietic system

Digestive system

Respiratory system 

Endocrine System

Eyes and ears

Urinary system

Skin

Immune system

Histamine receptor blockers

Anti-microbial

Anti-parasitic

Anti-cancer

Genetic system

Bone and muscle systems

Toxicity

Carcinogenic and teratogenic

Signaling pathway

# Plant Catalog

 

 

 

 

 

svar.jpg
lifediagnostic.jpg

Life Diagnostic – produkuje zestawy ELISA, zestawy SPARCL, oczyszczone biomarkery
i przeciwciała do badań przedklinicznych i diagnostyki weterynaryjnej.

 

Do obszarów ekspertyzy należą:
biomarkery sercowonaczyniowe, ostrej fazy, immunotoksykologiczne i immunologiczne dla gatunków takich jak : mysz, szczur, królik, kot, pies, świnia, krowa, małpa, kura.

 

W związku z rozwojem badań PEG Life Diagnostic rozwinął także przeciwciała monoklonalne i zestawy ELISA dodetekcji PEG oraz białka mPEG.

We manufacture all of the products listed on our website.

 

SPARCL™ Kits

SPARCL™ Kits allow measurement of biomarkers in serum and plasma using a single 30-minute incubation that requires no wash steps.

 

Click here for a short video that illustrates SPARCL™ or go to our SPARCL™ kits page for a list of available assays.

# SPARCL Kits

# Acute-phase protein (APP)

# Cardiac - biomarkers

# Immunoglobulins

# Immunotoxicity

# PEG reagents

# Skeletal Muscle

# Liver biomarkers

# Misc biomarkers

 

abbkine logo.jpg

... i wiele innych, których specjalnie dla Państwa sprowadzimy.

 

Nie zwlekaj zacznij z nami badania już teraz!