PIERWSZA POMOC NAUKOWCA

+ Odczynniki laboratoryjne

+ Produkty białkowe

+ Produkty biologii molekuralnej

+ Testy ELISA

+ Certyfikowane odczynniki do cytometrii przepływowowej

+ Hodowla komórek

+ Bogata oferta przeciwciał mono- i poliklonalnych

+ Jedyne w Polsce certyfikowane DMSO i Dextran

+ Diagnostyka genetyczna

Zapraszamy do kontaktu

+48 32 24 94 020