Ancell

Antibody

Immuno Checkpoint

AncellLogoNew-2011.png

Ancell 

Źródło wysokiej jakości odczynników do badań immunologicznych.

Producent przeciwciał monoklonalnych, białek rekombinowanych, kontroli izotypowych i drugorzędowych odczynników do badań immunologicznych.

Ze względu na wysoką jakość, przeciwciała i odczynniki Ancell należą do najczęściej cytowanych w publikacjach naukowych.